Danh mục: THỦ TỤC CÔNG CHỨNG

Thủ tục mua bán ôtô, xe máy cũ

Khi mua bán ôtô, xe máy cũ đã qua sử dụng, hai bên phải thực hiện những bước nào mới được coi là giao dịch hợp pháp? Theo quy định, hai bên phải viết giấy mua bán, trong đó có một số nội dung theo mẫu (có thể lấy mẫu ở văn phòng công chứng). […]

PHÍ CÔNG CHỨNG

Quy định về mức phí công chứng tại văn phòng công chứng Trần Minh Hương được niêm yết công khai tại văn phòng. Điều chỉnh hợp lý căn cứ theo luật công chứng và thông tư liên tịch của Bộ Tài Chính – Bộ Tư Pháp. QUY ĐỊNH VỀ MỨC THU PHÍ CÔNG CHỨNG Căn cứ […]

Thủ tục rút hồ sơ gốc xe ôTô , Xe Máy cần có những giấy tờ gì?

Nếu mua xe đăng ký mang tên công ty : Hợp đồng mua bán(2 bản công chứng). Quyết định bán 2 bản của công ty xuất HĐ, và quyết định nối (nếu có). Hóa đơn giá trị gia tăng nối(nếu có). Biên lai thu lệ phí trước bạ. Tờ khai nộp lệ phí trước bạ. Đăng […]

THỦ TỤC CÔNG CHỨNG DI CHÚC

Văn phòng công chứng Trần Minh Hương thực hiện thủ tục công chứng di chúc – thừa kế tại văn phòng, trong giờ hành chính, ngoài giờ hành chính,

THỦ TỤC CÔNG CHỨNG CÁC VĂN BẢN VỀ THỪA KẾ

Văn phòng công chứng Trần Minh Hương thực hiện thủ tục công chứng các văn bản thừa kế tại văn phòng, trong giờ hành chính

THỦ TỤC CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG THUÊ TÀI SẢN LÀ ĐỘNG SẢN

Văn phòng công chứng Trần Minh Hương thực hiện thủ tục công chứng hợp đồng cho thuê tài sản là động sản tại văn phòng,

THỦ TỤC CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP – CẦM CỐ – BẢO LÃNH

Văn phòng công chứng Trần Minh Hương thực hiện thủ tục công chứng thế chấp, công chứng cầm cố, công chứng bảo lãnh tại

THỦ TỤC CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN – GIẤY ỦY QUYỀN

Văn phòng công chứng Trần Minh Hương thực hiện thủ tục công chứng hợp đồng công chứng ủy quyền, công chứng

.
.
.