Công chứng thừa kế

Hỏi về hình thức của di chúc

Câu hỏi: Pháp luật quy định thế nào về hình thức di chúc bằng văn bản?

Trả lời:

Theo quy định khoản 3, 4 Điều 652 Bộ luật dân sự thì hình thức di chúc bằng văn bản phải tuân thủ các điều kiện sau:

  1. Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.
  2. Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện quy  định tại khoản 1 Điều 652 Bộ luật dân sự. Cụ thể:
    • Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe dọa hoặc cưỡng bức.
    • Nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của pháp luật.

 

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN MINH HƯƠNG

  • Trụ sở: 188 Hoàng Quốc Việt – cổ nhuế 1- Bắc Từ Liêm – HN
  • Hotline : 0937.353.333 – 0376.877.777
  • Email: [email protected]
  • Website: dichvucongchung.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.