Danh mục: Công chứng thừa kế

Chúng tôi muốn tặng cho con trai căn nhà với điều kiện không được bán thì có công chứng được không

Vợ chồng tôi đồng ý cho 2 con trai một căn nhà nhưng với điều kiện sau này các con tôi không được bán căn nhà đó đi. Vậy công chứng nội dung như vậy có được không?

Hỏi về hình thức của di chúc

Câu hỏi: Pháp luật quy định thế nào về hình thức di chúc bằng văn bản?

Quy định về hình thức của di chúc như thế nào và di chúc theo quy định pháp luật như thế nào

Câu hỏi: Quý văn phòng cho tôi hỏi quy định về hình thức của di chúc như thế nào và di chúc theo quy định pháp luật như thế nào?

THỦ TỤC CÔNG CHỨNG DI CHÚC

Văn phòng công chứng Trần Minh Hương thực hiện thủ tục công chứng di chúc – thừa kế tại văn phòng, trong giờ hành chính, ngoài giờ hành chính,

THỦ TỤC CÔNG CHỨNG CÁC VĂN BẢN VỀ THỪA KẾ

Văn phòng công chứng Trần Minh Hương thực hiện thủ tục công chứng các văn bản thừa kế tại văn phòng, trong giờ hành chính

Chia di sản trong trường hợp người để lại di sản có ba đời vợ và con riêng

Câu hỏi: Cậu em có 3 người vợ, 2 người thứ nhất đã ly hôn. Cậu em vừa qua đời, nhưng không để lại di chúc. Tài sản cậu em để lại là một căn nhà

CÔNG CHỨNG DI CHÚC

Di chúc là sự bày tỏ ý chí của một người nhằm định đoạt toàn bộ tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc một phần tài sản của mình sẽ được chuyển giao cho một hoặc nhiều người sau khi người đó ( người lập di chúc )

CÔNG CHỨNG THỪA KẾ

Công chứng về thừa kế bao gồm: công chứng thoả thuận phân chia di sản thừa kế, công chứng khai nhận di sản thừa kế và công chứng từ chối nhận di sản thừa kế.

.
.
.