Danh mục: CHÍNH SÁCH

Quyền riêng tư

Thu thập thông tin cá nhân Văn phòng công chứng Trần Minh Hương không thu thập thông tin cá nhân qua Internet, chúng tôi tuân theo quy tắc cơ bản là thông tin đó được cung cấp (đăng ký) một cách tự nguyện. Chúng tôi sẽ chỉ thu thập thông tin cá nhân trong giới […]

NỘI QUY GIAO DỊCH CÔNG CHỨNG

Văn phòng Công Chứng TRẦN MINH HƯƠNG tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về thủ tục công chứng và các quy định

.
.
.